Rasverenigingen

Rasverenigingen in Nederland

Chow Chow Vereniging Holland

De Chow Chow Vereniging Holland (CCVH) is de tweede rasfokkerijvereniging van Chow-Chows in Nederland en opgericht in 2013. 

De CCVH is sinds de oprichting lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer) en in de Fèdèration Cynologique Internationale (FCI).

De belangrijkste taken die CCVH zichzelf heeft gesteld en die in haar statuten zijn vastgelegd, zijn onder meer:

 • het ras in Nederland in stand te houden, waar mogelijk te verbeteren en het fokken op verantwoorde wijze te bevorderen
 • Gezondheid en welbevinden - zorg voor dierenwelzijn
 • Naleving en monitoring van fokrichtlijnen, waarbij waarbij uitbreiding van de genenpoule, gezondheid, karakter en uiterlijk van het ras en van de individuele hond een even hoge prioriteit hebben
 • Registratie van Chow-Chow fokkers en vrienden; liefhebbers van de Chow Chow nader tot elkaar te brengen
 • Leden adviseren en ondersteunen over alle aspecten van houden en fokken
 • Promoten van hondenshows

De CCVH adviseert haar leden over het correct houden en verzorgen van hun Chows en zij geeft advies en tips over voeding en opvoeding. 

De gehoorde mening dat de CCVH alleen fokkers omvat, is gebaseerd op een misverstand. De fokkers zijn in de minderheid en bestaat uit slechts een 10-tal leden. De overgrote meerderheid zijn geliefden die contact zoeken en uitwisselen met gelijkgestemde mensen. Vanwege hun uitgebreide ervaring hebben de fokkers en houders de taak om de beginners waardevolle tips te geven voor het opvoeden, houden en verzorgen van hun Chow-Chow.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland organiseert regelmatig speciale shows op internationale fokshows, die worden gehouden onder het beschermheerschap van de Raad van Beheer/ FCI. De eigen speciale Club Show vindt eenmaal per jaar plaats.

Wij zijn lid van de CCVH en nemen regelmatig deel aan evenementen georganiseerd door de CCVH en Raad van Beheer.

Klik hier voor meer informatie over de CCVH: Chow Chow Vereniging Holland (CCVH)

 

 

Nederlandse Chow Chow Club
Kenniscentrum en ontmoetingspunt voor het ras

De Nederlandse Chow Chow club (NCCC) is de oudste rasfokkerijvereniging van Chow-Chows in Nederland en opgericht op 26 oktober 1941.

De NCCC is sinds 1943 lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer) en in de Fèdèration Cynologique Internationale (FCI).

De belangrijkste taken die NCCC zichzelf heeft gesteld en die in haar statuten zijn vastgelegd, zijn onder meer:

 • Het ras zuiver houden
 • Gezondheid en welbevinden - zorg voor dierenwelzijn
 • Naleving en monitoring van fokrichtlijnen
 • Registratie van Chow-Chow fokkers en vrienden
 • Leden adviseren en ondersteunen over alle aspecten van houden en fokken
 • Promoten van hondenshows

De NCCC adviseert haar leden over het correct houden en verzorgen van hun Chows en zij geeft advies en tips over voeding en opvoeding.
Hun fokkers onderwerpen zich niet alleen aan het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, maar ook aan de soms zelfs nog restrictievere eisen van het NCCC-fokreglement. Het is duidelijk dat op winst gerichte hondenfokkerij onder dergelijke omstandigheden niet onder de NCCC-reglementen kan plaatsvinden.

De gehoorde mening dat de NCCC alleen fokkers omvat, is gebaseerd op een misverstand. De fokkers zijn in de minderheid en bestaat uit slechts een 20-tal leden. De overgrote meerderheid zijn geliefden die contact zoeken en uitwisselen met gelijkgestemde mensen. Vanwege hun uitgebreide ervaring hebben de fokkers en houders de taak om de beginners waardevolle tips te geven voor het opvoeden, houden en verzorgen van hun Chow-Chow.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland organiseert regelmatig speciale shows op internationale fokshows, die worden gehouden onder het beschermheerschap van de Raad van Beheer/ FCI. De eigen speciale Club Show, en Jonge Hondendag, vinden eenmaal per jaar plaats. Een clubhoogtepunt dat ook veel buitenlandse Chow-vrienden naar Nederland trekt, omdat de titel 'Clubwinnaar' erg populair is.

Wij zijn lid van de NCCC, maar géén clubfokker van de NCCC en nemen regelmatig deel aan evenementen georganiseerd door de NCCC en Raad van Beheer.

Klik hier voor meer informatie over de NCCC: Nederlandse Chow Chow Club (NCCC)

 

Rasverenigingen in Duitsland

 

CCiD

De Allgemeinen Chow-Chow-Club e.V. (ACC e.V.) is de oudste rasfokkerijvereniging van Chow-Chow in Duitsland en wordt erkend als een organisatie zonder winstoogmerk.

ACC e.V. is sinds 1950 lid van de Verbandes für das deutsche Hundewesen (VDH) in de Fèdèration Cynologique Internationale (FCI). Zij is de legitieme rechtmatige opvolger van de enige chow chow-club die in 1930 in het Duitse Rijk is opgericht.

De belangrijkste taken die ACC e.V. zichzelf heeft gesteld en die in haar statuten zijn vastgelegd, zijn onder meer:

 • Het ras zuiver houden
 • Naleving en monitoring van fokrichtlijnen
 • Beheer van het rasstamboek
 • Registratie van Chow-Chow fokkers en vrienden
 • Leden adviseren en ondersteunen over alle aspecten van houden en fokken
 • Promoten van hondenshows - zorg voor dierenwelzijn

De ACC verdeeld haar leden in nationale groepen (Beieren, Brandenburg, Hansa, Hessen, Oost, Zuidwest en Westfalen). De buitenlandse leden worden toegewezen aan een nationale groep die het dichtst bij hen staat.

De ACC adviseert haar leden over het correct houden en verzorgen van hun honden en zij geven tips over voeding en opvoeding.
Hun fokkers onderwerpen zich niet alleen aan de VDH fokreglementen, maar ook aan de soms zelfs nog restrictievere eisen van de ACC fokreglementen. Het is duidelijk dat op winst gerichte hondenfokkerij onder dergelijke omstandigheden niet onder de ACC/VDH-reglementen kan plaatsvinden.
De fokleden worden ondersteund door ervaren rasfokkers bij alle vragen over fokevenementen.

De vaak gehoorde mening dat ACC e.V. alleen fokkers omvat, is gebaseerd op een fout. De fokkers zijn in de minderheid. De overgrote meerderheid zijn geliefden die contact zoeken en uitwisselen met gelijkgestemde mensen. Vanwege hun uitgebreide ervaring hebben de fokkers en houders de taak om de beginners waardevolle tips te geven voor het opvoeden, houden en verzorgen van hun chow-chow. Clublidmaatschap wordt daarom aanbevolen.

De ACC organiseert regelmatig speciale shows op internationale fokshows, die worden gehouden onder het beschermheerschap van de VDH. De eigen speciale rassenshow van de regionale groepen, de Club Shows, vinden eenmaal per jaar plaats. Een clubhoogtepunt dat ook veel buitenlandse Chow-vrienden naar Duitsland trekt, omdat de titel 'Clubwinnaar' erg populair is.

De ACC houdt zijn eigen stamboek bij, dat alle fokrelevante gegevens van een jaar bevat. Zij geeft ook stambomen uit voor alle puppy's die onder de ACC-stamboek zijn geworpen.

Wij zijn een buitenlands lid van de ACC en nemen regelmatig deel aan evenementen georganiseerd door de ACC en VDH.

Klik hier voor meer informatie over de ACC: Allgemeinen Chow-Chow-Club e.V

 

CCiD

De Chow Chow Club in Deutschland (CCiD) e.V. is een van de twee rasverenigingen binnen de VDH die alleen voor het Chow-Chowras zorgen.
De CCiD verdeeld haar leden in twee nationale groepen (Noord en Zuid). De buitenlandse leden zijn gegroepeerd in een buitenlandse groep. De CCiD wordt gezien in grootte, de kleinere club, maar ziet het voordeel van persoonlijke benaderin van haar leden.

De CCiD adviseert haar leden over het correct houden en verzorgen van hun Chows en geeft tips over voeding en opvoeding.
De aangesloten rasfokkers zijn niet alleen onderworpen aan de VDH-fokreglementen, maar ook aan de soms restrictievere CCiD-fokreglementen. Het is duidelijk dat onder dergelijke omstandigheden winstgericht fokken van honden geen plaats kan vinden onder de CCiD / VDH richtlijnen.
De rasfokkers worden begeleid door ervaren rashouders bij alle vragen over fokevenementen.

De vaak gehoorde mening dat alleen speciale fokkers tot een speciale hondenclub behoren, is op een fout gebaseerd. De rasfokkers zijn veruit de minderheid van het ledenbestand. Het veel grotere deel bestaat uit liefhebbers die op zoek zijn naar contact en uitwisseling met gelijkgestemde mensen. Voor dit doel biedt de CCiD sociale evenementen aan om de vriendelijke interactie van haar leden te bevorderen.

De CCiD neemt regelmatig speciale shows over op internationale fokshows, die worden gehouden onder het beschermheerschap van de VDH. Één speciale rassenshow, de clubshow, vindt eenmaal per jaar plaats. Een clubhoogtepunt dat ook veel buitenlandse chowvrienden naar Duitsland trekt, omdat de titel 'Clubwinnaar' erg populair is.

De CCiD houdt haar eigen stamboek bij, dat alle fokrelevante gegevens van een jaar bevat. Daarnaast geeft zij clubeigen-stambomen uit voor alle puppy's die zijn geworpen onder de bij de CCiD ibgeschreven Chows.

Wij zijn een buitenlands lid bij de CCiD en nemen regelmatig deel aan evenementen georganiseerd door de CCiD.

Klik hier voor meer informatie over de CCid: Chow Chow Club in Deutschland (CCiD) e. V.

 

Popular Tags

Blue Flower