Van de Kroonbeek

De kennel is genoemd naar een historische benaming van een beek, genaamd de Kroonbeek, die vlakbij ons huis is gelegen. 

Kroonbeek

Milsbeek (Noord-Limburgs: Milsbèk)Milsbeek

Milsbeek is een dorpje in het uiterste noorden van de provincie Limburg in Nederland, hemelsbreed ca 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen. Het maakt deel uit van de gemeente Gennep Bij Milsbeek mondt de rivier de Niers uit in de Maas.

MilsbeekHet dorp Milsbeek dankt zijn naam aan een beek met roestbruin water, dat afkomstig is van een moerassig veen. Mils staat voor grauw-bruin water dat afkomstig was van het veengebied aan de voet van het Reichswald. Tegenwoordig wordt de beek de Kroonbeek genoemd. De oorsprong van Milsbeek ligt namelijk bij wat nu de Kroonbeek heet en die voor de belegeringen van het Genneperhuis Mills-beek heette. 

In het plaatselijke dialect spreekt men van op de Milsbèk in plaats van in Milsbeek.

Geschiedenis

De eerste verwijzing naar Milsbeek dateert uit 1329 in een rentenregister van Kloster Graefenthal. De abdij van Graefenthal in Asperden was eigenaar van supra Milsbeke, een hoeve gelegen aan de Millsbeek. Daarbij werd de Millsbeek ook genoemd in verband met de tol die werd geheven op de overgang van de beek, de zogenoemde Stenen Brug. De Heren van Gennep, woonachtig op het nabijgelegen Genneperhuis, bezat de rechten hier een tol te vestigen.

Net buiten Milsbeek vond in 1574 de Slag op de Mookerheide plaats. Tijdens de verovering van het Genneperhuis met de verdedigingswerken op Milsbeeks grondgebied op de Spanjaarden in 1641 door het Staatse leger werd Milsbeek wel onmiddellijk betrokken bij de gevechtshandelingen. Na een lange strijd werd het Huis door de Staatsen op de Spanjaarden, die het sinds 1614 bezetten, heroverd. In straatnamen als Kanonskamp en Schuttersplein is in het huidige Milsbeek een directe verwijzing gemaakt naar deze tijd. Milsbeek behoorde zelf niet tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar bij het Hertogdom Kleef.

Milsbeek is in de eerste helft van de 17e eeuw voor de eerste maal vermeld op een landkaart van Nicolaes van Geelkercken van het Reichswald. Het werd nauwkeurig gecartografeerd tussen 1731 en 1732 in het Kleefs Kadaster, wereldwijd de eerste aanzet tot het opzetten van een kadaster.
Milsbeek Milsbeek

 

Popular Tags

Blue Flower