Allgemeinen Chow-Chow-Club e.V. (ACC)

CCiD

De Allgemeinen Chow-Chow-Club e.V. (ACC e.V.) is de oudste rasfokkerijvereniging van Chow-Chow in Duitsland en wordt erkend als een organisatie zonder winstoogmerk.

ACC e.V. is sinds 1950 lid van de Verbandes für das deutsche Hundewesen (VDH) in de Fèdèration Cynologique Internationale (FCI). Zij is de legitieme rechtmatige opvolger van de enige chow chow-club die in 1930 in het Duitse Rijk is opgericht.

De belangrijkste taken die ACC e.V. zichzelf heeft gesteld en die in haar statuten zijn vastgelegd, zijn onder meer:

  • Het ras zuiver houden
  • Naleving en monitoring van fokrichtlijnen
  • Beheer van het rasstamboek
  • Registratie van Chow-Chow fokkers en vrienden
  • Leden adviseren en ondersteunen over alle aspecten van houden en fokken
  • Promoten van hondenshows - zorg voor dierenwelzijn

De ACC verdeeld haar leden in nationale groepen (Beieren, Brandenburg, Hansa, Hessen, Oost, Zuidwest en Westfalen). De buitenlandse leden worden toegewezen aan een nationale groep die het dichtst bij hen staat.

De ACC adviseert haar leden over het correct houden en verzorgen van hun honden en zij geven tips over voeding en opvoeding.
Hun fokkers onderwerpen zich niet alleen aan de VDH fokreglementen, maar ook aan de soms zelfs nog restrictievere eisen van de ACC fokreglementen. Het is duidelijk dat op winst gerichte hondenfokkerij onder dergelijke omstandigheden niet onder de ACC/VDH-reglementen kan plaatsvinden.
De fokleden worden ondersteund door ervaren rasfokkers bij alle vragen over fokevenementen.

De vaak gehoorde mening dat ACC e.V. alleen fokkers omvat, is gebaseerd op een fout. De fokkers zijn in de minderheid. De overgrote meerderheid zijn geliefden die contact zoeken en uitwisselen met gelijkgestemde mensen. Vanwege hun uitgebreide ervaring hebben de fokkers en houders de taak om de beginners waardevolle tips te geven voor het opvoeden, houden en verzorgen van hun chow-chow. Clublidmaatschap wordt daarom aanbevolen.

De ACC organiseert regelmatig speciale shows op internationale fokshows, die worden gehouden onder het beschermheerschap van de VDH. De eigen speciale rassenshow van de regionale groepen, de Club Shows, vinden eenmaal per jaar plaats. Een clubhoogtepunt dat ook veel buitenlandse Chow-vrienden naar Duitsland trekt, omdat de titel 'Clubwinnaar' erg populair is.

De ACC houdt zijn eigen stamboek bij, dat alle fokrelevante gegevens van een jaar bevat. Zij geeft ook stambomen uit voor alle puppy's die onder de ACC-stamboek zijn geworpen.

Wij zijn een buitenlands lid van de ACC en nemen regelmatig deel aan evenementen georganiseerd door de ACC en VDH.

Klik hier voor meer informatie over de ACC: Allgemeinen Chow-Chow-Club e.V

Popular Tags

Blue Flower